Evaluation of the gastronomy tourism potential of Beykoz district by SWOT analysis

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10967110

Keywords:

Tourism, Gastronomy, Gastronomy tourism, Beykoz, Istanbul

Abstract

In this study, in order to determine the gastronomy tourism potential of Beykoz district, located in the province of Istanbul, it was aimed to determine the strengths-weaknesses and opportunities-threats of the district in terms of gastronomy tourism by SWOT analysis. While the population of the study consists of tourism businesses operating in the Beykoz district of Istanbul, the sample of the study consists of 28 business managers and enterprises who voluntarily participated in the study among the tourism businesses operating in this district. In the study, interview technique, one of the qualitative data collection methods, was used and content analysis was applied to the obtained data. When the findings obtained as a result of the study are examined, it is seen that the strength of the district is its geographical location, its weakness is the lack of promotion, advertising and socio-cultural structure, its biggest opportunity is that it has coasts to the Marmara and Black Sea and is located on the Bosphorus, and its threats are that investors in the region have not been able to adopt the concept of gastronomy tourism. For future studies, research can be done based on the SWOT data obtained from the study, and studies are recommended especially for local, indigenous products and products with regional geographical indication potential. It is thought that as the number of such studies increases, an element of attraction can be created in the region and a destination image can be created.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Görkem Teyin, Doğuş University, Faculty of Art and Design, Department of Gastronomy and Culinary Arts

Ph.D. of Gastronomy and Culinary Arts/NEU (ongoing / thesis period). Master in Gastronomy and Culinary Arts / NEU (2018). Degree in Food and Beverage Management/GOÜ (2016). Research assistant and full-time researcher at Doğuş University, Faculty of Art and Design, Department of Gastronomy and Culinary Arts. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1959-2603 [ gteyin@dogus.edu.tr ]

References

Akbaba, A. & Kendirci, P. (2016). Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaretlemeli Ürünler. içinde O.N. Özdoğan (Editör), Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II (ss. 113-127). Ankara: Detay Yayıncılık.

Akturfan, M., Çınar, Z. & Özata, Ü. (2022). Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. GastroMedia Dergisi, 1(1), 18-28.

Algan-Özkök, G., Mutu O. & Sormaz, Ü. (2023). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Silivri İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi. Turizm ve İşletme Dergisi, 1, 165-181.

Araujo, A.B.R., Braga, S.S. & Gonçalves, M.F. (2022). Gastronomia Regional Do Pıaui: Uma Ferramenta De Descobertas Culturais. Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET, 12, 1-12.

Barroco C. & Augusto, L. (2016). Turismo Gastronomico Em Portugal: Formas De Comunicar Os Produtos Endogenos Da Regiao Dao Lafoes E Alto-Paiva. Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET, 6(2), 22-39.

Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenilirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Birdir, K. & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.

Birdir, K., Karakan, H. İ., & Çolak, O. (2015). Gaziantep İlinin Turizm Açısından SWOT Analizi ve Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 3(1), 77-92.

Cömert, M. & Özkaya, F.D. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.

Çavuşoğlu, M. & Çavuşoğlu O. (2018). Gastronomi Turizmi ve Gökçeada Lezzet Rotası. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 347-359.

Çelik, M., & Aksoy, M. (2017). Yerli Turistlerin Gastronomi Turizmine Yönelik Tutumları: Şanlıurfa Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 422-434.

Çelik, S. (2018). Şırnak İlinin Gastronomi Turizm Potansiyeli. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 41-51.

Deniz, T. & Atışman, E. (2017). Kayseri İlinin Gastronomi Turizmine Yönelik Bir SWOT Analizi Çalışması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 56-65.

Doğdubay, M. & Karan, İ. (2015). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Etik Uygulamaların SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4), 24-32.

Du Rand, G.E. (2006). The Role of Local Food In Destination Marketing, A South African situational analysis (Degree Doctor of Philosophy). University of Pretoria, Department of Tourism Management, Pretoria, South Africa.

Durgun, A. (2007). Isparta Turizminin SWOT Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 93-109.

Eryılmaz, G. & Orhan, H.C. (2021). Elazığ İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 1-18.

Fuste-Forne, F. (2017). La Gastronomia En El Marketing Turistico. Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET, 7(3), 88-99.

Hall, M. & Sharples, L. (2003). The Consumption of Experiences or the Experience of Consumption? An Introduction to the Tourism of Taste. (Ed. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, & B. Cambourne). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hall, M., Mitchell, R. & Sharpless, L. (2003), Consuming Places: The Role of Food, Wine and Tourism in Regional Development. (Ed. Michael Hall, Liz Sharples, Richard Mitchell & Niki Macionisand). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford: Butterworth-Heinemann.

İbiş, S. (2020). Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 87-104.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). İstatistik ve Raporlar, Turizm İstatistik Raporları. https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-310679/istanbul-turizm-istatistikleri---2022.html (Erişim Tarihi: 12 Eylül 2022).

Karadeniz, E., Kandır, Y.S. & Önal, B. Y. (2007). Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 195-205.

Karaca, E. & Altun, I. (2017). Toplumsal Cinsiyetin Geleneksel Türk Mutfağına Yansıması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10(20), 335-342.

Kargiglioğlu Ş. & Kabacık, M. (2017). Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 409-421.

Küçükaltan, G. (2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu. Antalya.

Mol, S. & Varlık, C. (2019). İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli ve Balığın Rolü. Aydın Gastronomy, 3(2), 65-74.

Ongun, U., İnanır, A. & Kilinç, O. (2019). Ağlasun İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi, Kültür ve Kırsal Turizme Entegrasyonu. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4-Özel Sayı), 805-822.

Öz, H., Sormaz, Ü., Nizamlıoğlu, H.F., Sormaz, Ü. & Akdağ, G. (2023). Evaluation of the Gastronomy Tourism Potential of Hatay Province with SWOT Analysis. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 7(1), 95-107.

Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.

Özkan, M., Kasap, M., & Sormaz, Ü. (2019). Gaziantep İlinin Coğrafi İşaret Alabilecek Yemeklerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. GANUD International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics bildiri kitabı içinde. Gaziantep, Türkiye.

Özkaya, F.D., Sünnetçioğlu, S. & Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1), 13-20.

Sevimli, Y., Tatlı, M., & Kızıldemir, Ö. (2021). Göbeklitepe’nin Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 263-286.

Sormaz, Ü., Yılmaz, M., Özata, E. & Büyükyıldırım, C. (2023). Burdur İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi. Journal of Toursim and Gastronomy Studies, 11 (2), 1262-1279.

Sormaz, Ü., Kıdıraliyev, N., Turdubekova, S., Turganbaeva N., İsokava, D. & Samatova, G. (2023). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bişkek İli’nin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi.Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2, 137-154.

Şahin, S.Z. (2016). Turizmde Gastronominin Ürün Çeşitlendirme Stratejisi Olarak Kullanımı: Hatay Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şahin, S.Z. (2019). Çorum Mutfağının Gastronomi Turizmi Potansiyeli. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2550-2565.

Şengül S., Türkay, O. & Yılmaz, Ö. (2022). The Measurement Of Residents Perceptions On The Usage Of Local Cuisine For Tourism. Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET, 12, 1-13.

Tarakçı, S., Altay, V., Keskin, M. & Sümer, S. (2012). Beykoz ve Çevresi (İstanbul)’nin Kent Florası. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(7), 47-66.

Teyin, G., Sormaz, Ü., Nizamlıoğlu, H.F. & Onur, N. (2021). Şile İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 3018-3035.

Türk, O. (2021). Muş İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli ve SWOT Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(77), 1203-1213.

Türk Dil Kurumu (2022). Güncel Türkçe Sözcük: Gastronomi. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2022).

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543- 559.

Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara, Turkey: Detay Yayıncılık.

Yan, Z., & Wang, X. (2021) Research on the tourism development and countermeasures of Nishan Town-Based on SWOT analysis. Journal of Service Science and Management, 14, 429-443.

Yeşiltaş, M., Çeken, H., & Öztürk, İ. (2009). Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 250-269.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.

Zainal, A., Zali, A.N. & Kassim, M.N. (2010). Malaysian Gastronomy Routes As A Tourist Destination. Journal of Tourism, Hospitaly and Culinary Arts, 2(1), 15-24.

Zencir, B. (2022). Afyonkarahisar İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi, 1(2), 13-36.

Zengin, B. & Gürkan, A.S. (2019). Afyonkarahisar Mutfağının Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 225-240.

Downloads

Published

2024-04-12

How to Cite

Teyin, G. (2024). Evaluation of the gastronomy tourism potential of Beykoz district by SWOT analysis. Anais Brasileiros De Estudos Turísticos, 14(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.10967110

Issue

Section

ESTUDOS DE CASO / CASE STUDY / ANÁLISIS DE CASO