Tukano, D. (2020) “útero-terra-mãe”, Sacrilegens , 17(2), p. 284–285. doi: 10.34019/2237-6151.2020.v17.33140.