Renes-Arellano, P., M. Carmen Caldeiro-Pedreira, M. del M. Rodríguez-Rosell, e I. Aguaded. “Educlips: Proyecto De alfabetización mediática En El ámbito Universitario”. Lumina, Vol. 12, nº 1, abril de 2018, p. 17-39, doi:10.34019/1981-4070.2018.v12.21485.