Sorensen, V. (2017) “Art, Life and Media Merge”, Lumina, 11(2), p. 3-35. doi: 10.34019/1981-4070.2017.v11.21447.