Renes-Arellano, Paula, Mari Carmen Caldeiro-Pedreira, María del Mar Rodríguez-Rosell, e Ignacio Aguaded. 2018. “Educlips: Proyecto De alfabetización mediática En El ámbito Universitario”. Lumina 12 (1), 17-39. https://doi.org/10.34019/1981-4070.2018.v12.21485.