Nash, Adam. 2017. “Art Imitates the Digital”. Lumina 11 (2), 110-25. https://doi.org/10.34019/1981-4070.2017.v11.21441.