Santaella, L., & Cardoso, T. (2020). Mediação segundo Peirce e Latour. Lumina, 14(3), 5–21. https://doi.org/10.34019/1981-4070.2020.v14.31001