Pfanz, L. (2017). The shift from Media Art to the Future Art-Design-Think-Tank. Lumina, 11(2), 139-161. https://doi.org/10.34019/1981-4070.2017.v11.21443