Nash, A. (2017). Art imitates the Digital. Lumina, 11(2), 110-125. https://doi.org/10.34019/1981-4070.2017.v11.21441