Ferreira Danese Oliveira, Pedro Henrique. 2019. “‘Propagador Das Sciencias medicas’ E “Semanario De Saúde publica’’: : As moléstias Mentais Nos periódicos médicos Brasileiros (Rio De Janeiro, 1827-1833)”. Faces De Clio 3 (6):92-109. https://doi.org/10.34019/2359-4489.2017.v3.26677.