Ferreira Danese Oliveira, P. H. . (2019). “Propagador das sciencias medicas” e “Semanario de saúde publica’’: : as moléstias mentais nos periódicos médicos brasileiros (Rio de Janeiro, 1827-1833). Faces De Clio, 3(6), 92–109. https://doi.org/10.34019/2359-4489.2017.v3.26677