Korstanje, M. E. (2020) “El Turismo en un Mundo Incierto: desafios para el siglo XXI en un contexto post COVID19”, Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, 10(1, 2 e 3), pp. 1–11. doi: 10.34019/2238-2925.2020.v10.31397.