Korstanje, Maximiliano E. 2020. “El Turismo En Un Mundo Incierto: Desafios Para El Siglo XXI En Un Contexto Post COVID19”. Anais Brasileiros De Estudos Turísticos 10 (1, 2 e 3):1-11. https://doi.org/10.34019/2238-2925.2020.v10.31397.