Korstanje, M. E. (2020). El Turismo en un Mundo Incierto: desafios para el siglo XXI en un contexto post COVID19. Anais Brasileiros De Estudos Turísticos, 10(1, 2 e 3), 1–11. https://doi.org/10.34019/2238-2925.2020.v10.31397