(1)
Nikolskaya, E. .; Galkin, D. .; Kovaleva, N. .; Feoktistov, S. .; Tretyak, E. . Staffing Formation in the Hospitality Industry. ABET 2022, 12.